Rtvs Litera Online Live Radio Stations

Rtvs Litera is an online music radio station. This radio station has been broadcasting on air and online from Bratislavský, Slovakia. This radio promotes various kinds of latest talk, culture, etc., We are streaming music and programs both in online and broadcasting 24 hours a day. Our station official website address is litera.rtvs.sk

Rádio Litera je ôsmy okruh Slovenského rozhlasu a spolu s Rádiom Klasika a Rádiom Junior patrí k novým digitálnym programovým službám. Je jediným projektom v slovenskom rádiovom priestore, ktorý ponúka 24-hodinové slovné, umelecké a literárno-dramatické programy. Vysiela poéziu, prózu, drámu a publicistiku - programy zamerané na intelektuálnejších poslucháčov od 15 rokov, ktorí majú radi hovorené slovo.

Rtvs Litera

Rating: 4 Reviews: 1

Listen to your favorite radios station on your smart phone, Get the free Online Radio Radio Player on google play!

This FM or Radios is one of the most famous online radio stations in Bratislavský, Slovakia. This Internet Radio station broadcasting 24/7 talk, culture, etc.

Ratings of Rtvs Litera

Radio contacts

Address:

Mýtna 1 P.O. Box 55 Bratislava 15 817 55

Phone:

+421 55 729 59 59

Email:

[email protected]

sms: +421 911 913 917

Rtvs Litera
{{ time }}